linki

FB

Wystawy Psów Rasowych

Zakupione w naszej hodowli szczeniaki, posiadają wszelakie uprawnienia umożliwiające ich przyszłemu właścicielowi udział w Wystawach Psów Rasowych organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce oraz inne organizacje kynologiczne uznane przez FCI.

Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasy młodszych szczeniąt -wiek od 4 do 6 miesięcy,
b) klasy szczeniąt -wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) klasy młodzieży-wiek od 9 do 18 miesięcy,
d) klasy pośredniej - wiek od 15 do 24 miesięcy,
e) klasy otwartej - wiek powyżej 15 miesięcy,
f) klasy użytkowej - wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.

Pies/suka wystawiany  w  klasach  młodzieży, pośredniej,  otwartej,  użytkowej,championów i  weteranów może  otrzymać  jedną  z poniższych ocen:
a) doskonała
b) bardzo dobra
c) dobra
d) dostateczna
e) dyskwalifikująca
f) nie do oceny

W klasach młodszych szczeniąt i szczeniąt pies może otrzymać oceny:
a) wybitnie obiecujący(WO)
b) obiecujący (OB)
c) mało obiecujący (MO)

Ocena  doskonała (DOSK) może  być  przyznana  psu  bardzo  bliskiemu  ideałowi wzorca rasy, będącemu  w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.
Ocena  bardzo dobra  (BDB)  może  zostać  przyznana  jedynie  psu,  który  posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne  błędy  mogą  być  tolerowane,  o  ile  nie  dotyczą  budowy  psa.  Ta  ocena  może  być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.
Ocena  dobra (DB)  powinna  być  przyznana  psu,  który  posiada  główne  cechy charakterystyczne  rasy,  a  wykazywane  wady  nie  są  dyskwalifikujące ,  ani  nie  zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób.
Ocena dostateczna (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.
Ocena dyskwalifikująca (DYSKW.) powinna być przyznana psu, - który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,

- którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,
- który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub z gryzu,  wady  umaszczenia,  gatunku szaty lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.

Więcej na ten temat można przeczytać w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych

http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_wystaw_psow_rasowych_ZKwP.pdf

 

Facebook